Personvernregler

Norsknettcasino.net (”vi” eller ”oss”) har forpliktet seg til å sikre all personlig informasjon som våre lesere (”bruker”, ”lesere” eller ”du”) deler med oss.

Disse reglene for personvern viser hvordan vi skal behandle informasjonen vi kan motta fra deg når du bruker Norsknettcasino.net (”nettsiden” eller ”siden”), på hvilke måte vi benytter slik informasjon og dine valgmuligheter.

Allment

Gjennom deltagelse i våre kampanjer, gå inn på nettsiden og / eller gjennom bruken av tjenesten (”tjenesten”) godtar du de vilkår som er satt i denne veiledningen. Du godtar innsamling, bruk og offentliggjøring av din informasjon, inklusive dine personlige informasjon som er definert nedenfor, i.h.t. vilkårene i denne erklæringen. Stiller du deg uenig med et eller flere av vilkårene, kan du ikke delta i noen kampanje, gå inn på siden eller bruke tjenesten.

Denne erklæringen gjelder ikke for selskaper vi ikke eier eller kontrollerer. Den gjelder videre ikke for personer som ikke er ansatt hos oss eller som vi leder. Dette inkluderer alle tredjeparter som vi kan komme til å gi informasjon til i.h.t. våre regler.

Her vil du få informasjon om:

 • Hvilke type informasjon samler vi inn?
 • Hvordan foregår innsamlingen?
 • Hvordan bruker vi den informasjonen vi samler inn?
 • Med hvem og hvorfor deler vi innsamlet informasjon?
 • Hvor lenge lagrer vi informasjonen?
 • Direkte markedsføring
 • Informasjon om mindreårige
 • Hvordan sikrer vi innsamlet informasjon?
 • Oppdateringen og tillegg
 • Hvordan kontakte oss?

Hvilke type informasjon samler vi inn?

Personlig informasjon

Du kan bli bedt om å legge inn personlig informasjon som direkte eller med litt arbeid, enkelt kan identifisere en person (”personlig informasjon”). Dette kan skje ved enhver kampanje som vi tilbyr (”kampanje”). Informasjonen kan være; navnet ditt, epostadresse og / eller telefonnummer. Vi på vår side kan bruke denne informasjonen til å sende deg kampanjemateriell og til å gjennomføre kampanjen.

Upersonlig informasjon

Når våre lesere bruker nettsiden kan vi hente upersonlig informasjon (”upersonlig informasjon”). Vi har ingen kunnskap om fra hvem denne typen informasjon blir hentet. Den upersonlige informasjon som blir samlet inn er teknisk informasjon sendt fra din maskin sammen med bruksinformasjon. Eksempler på dette kan være; programvare, maskininfo, opplysninger om siden som sendte deg til nettstedet, operatør, språk, tiden du har brukt på siden og navnet på domenet fra hvor du linket deg opp eller registrerte deg  til siden.

Hvordan foregår innsamlingen?

Personlig- og upersonlig informasjon samles inn gjennom forskjellige teknologier som informasjonskapsler, digitale identifikatorer, loggfiler, sporingsbilder fra web, etc.

Denne nettsiden kan automatisk sende informasjonskapsler til ditt system og av årsaker som senere oppgis, kan vi lagre informasjon som samsvarer med informasjonskapslene.

Blokkerer eller fjerner du informasjonskapslene fra oss i din søkemotor eller ditt operatørsystem, kan sidens funksjonalitet og tilgjengelighet endres.

Kunnskapen vi får inn fra informasjonskapslene kan benyttes til: å utvikle sidens utseende inklusive, men ikke begrenset til å spare deg for bryderiet med å skrive inn data flere ganger, gjøre din opplevelse av siden mer personlig, spore bruken av siden og lage statistikk om siden.

Informasjonskapsel – hva er det?

Når du benytter deg av vår tjeneste legger vi en midlertidig eller en blivende informasjonskapsel inn i din maskin. Dette er en informasjonsfil som siden legger på din harddisk mens du ser på siden. Informasjonskapsler kan ha flere formål; de kan brukes til automatisk aktivering av spesielle funksjoner, la deg navigere mellom sider på en effektiv måte, huske din referanser, gjøre interaktiviteten mellom deg og siden raskere og enklere og sørge for at du kun mottar relevant og interessant reklame. Les mer om informasjonskapsler på www.allaboutcookies.org.

Informasjon om hvordan du fjerner informasjonskapslene fra oss finner du på din nettleser. Fjerner du informasjonskapslene kan enkelte funksjoner forringes og brukeropplevelsen kan forringes.

Hvordan bruker vi den informasjonen vi samler inn?

Vi kan bruke loggfiler, sporingsbilder, informasjonskapsler og andre teknologier til å samle upersonlig informasjon som forteller om aktivitet din på nettstedet og bruk av våre tjenester. Vi kan hente informasjon om nettleseren din, se hvilke sider du har besøkt, når du har besøkt sidene og hvilke linker du har klikket på.

Vi kan la tredjeparts tjenesteleverdører, som på våre vegne, utfører tjenester som kundeservice, markedsføringsassistanse, analyse, reklamesporing, service sammen med support, undersøkelser, reklamenettverk, selskaper som holder på med reklame eller som viser reklame hos oss, benytte de tekniske løsninger er nevnt ovenfor til å hente brukerinformasjon. Med mindre annet er oppgitt i vår erklæring, vil vi ikke gi tredjepart personlig informasjon.

Hvordan bruker vi den informasjonen vi samler inn?

Informasjonen som hentes inn kan brukes til å:

 • svare på dine forespørsler, kundeservicehenvendelser, tilbakemeldinger eller spørsmål.
 • gi oppdateringer i forbindelse med dine forespørsler eller svare på krav vedr. våre reklamer
 • direktemarkedsføring som angitt nedenfor
 • styrking og personifisering av våre aktivitetstilbud og vårt reklamehold
 • kommunisere med deg
 • finne løsninger på diskusjoner, håndheve våre vilkår, undersøke eventuelle brudd på disse eller de til enhver tid gjeldende lover og regler eller den som håndhever lov og rett.
 • gjennomføre undersøkelser, diagnostisering eller analyser
 • gi deg den mest relevante tjeneste og tilbud
 • oppdage, motvirke eller på annen måte adressere bedrageri, tekniske- og sikkerhetsspørsmål

Med hvem og hvorfor deler vi innsamlet informasjon?

Serviceleverandører

Informasjon om deg, inklusive personlig informasjon blir delt med våre samarbeidspartnere og tredjeparts serviceleverandører. De kan benytte informasjonen til formål som nevnt over. De kan også benytte den til å utføre en tjeneste for oss som; kundeservice, aktivitetsgjennomføring, markedsføringsassistanse, teknisk service eller analyse.

Vi vil kunne overføre kontaktinformasjon du har gitt oss til våre samarbeidspartnere innen markedsføring eller til våre datterselskaper for at disse skal kunne gi deg oppdateringer, tilbud eller kampanjemateriell. Informasjonen blir kun gitt til de formål som er nevnt her.

Du tillater og er enig i at dine personlige informasjoner kan overføres til, bli brukt og lagret hos våre autoriserte tredjeparts leverandører, med de formål som her er nevnt.

Informasjonen blir kun gitt for å kunne gjennomfører de formål som er nevnt her

Andre delinger

I de tilfeller hvor vi blir pålagt av politi eller annen offentlig myndighet kan vi dele informasjon, også personlig informasjon.

Som svar på en stevning, en ordre eller en undersøkende etterspørsel, en rettskjennelse eller m.h.t. juridiske prosesser med den hensikt å håndheve immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, etablere eller utøve våre egne rettigheter til å forsvare oss mot rettslige krav dersom vi mener det er nødvendig å undersøke, hindre eller iverksette tiltak rundt ulovlige aktiviteter, mistanke om mislighold eller andre forhold, sikkerhet for person eller eiendom, brudd på våre retningslinjer eller for å håndheve disse eller det som måtte kreves for å overholde gjeldende lover og regler, kan vi dele informasjon inkludert personlig informasjon.

Partnere og selskapsendringer

Vi kan dele informasjon, også personlig, med morselskapet, alle søsterselskaper, samarbeidende prosjekter eller andre under felles kontroll (”tilknyttede selskaper”). Informasjon og personlig informasjon kan deles ved en selskapstransaksjon; ved salg av vesentlige andeler av vår business, fusjoner, konsolideringer eller salg av eiendeler.

Dersom noe av overforstående inntrer vil; våre tilknyttede selskaper eller kjøpende selskap overta de rettigheter og plikter som er beskrevet her.

Samlet informasjon

Upersonlig- og personlig informasjon kan deles med tredjepart, inklusive reklamenettverk, reklameselskaper og andre tjenesteleverandører, i en ikke lesbar form, i enhver situasjon med formål å lage eller levere spesiallaget og / eller målrettet reklame via eller på vår nettside eller applikasjoner hos tredjepart. Det samme kan gjøres for å utvikle vår side, gjennomføre forretningsanalyser eller for andre formål. Denne informasjonen kan ikke kombineres med informasjon som samles fra andre kilder så lenge vi ikke snakker om personlig informasjon.

Tredjeparts informasjonsinnhenting

Retningslinjene gjelder kun for bruk av informasjon vi samler inn fra deg. Offentliggjør du informasjon til andre via andre vår tjeneste, det være seg vår nettside eller våre applikasjoner som ved å klikke på en link i hvilke som helst annen nettside eller adresse eller  via andre sider på nettet, vil andre regler kunne gjelde for bruken av den informasjon du offentliggjør. Les deres retningslinjer før du gir dem din personlig informasjon.

Hvor lenge lagrer vi informasjonen?

Vi kan korrigere når som helst og etter eget for godt befinnende, fylle inn eller fjerne ufullstendig eller uriktig informasjon. Ønsker du å fjerne din epostadresse; kontakt oss på info@norsknettcasino.net

Gir du oss ikke annen beskjed vil vi beholde all informasjon vi samler inn så lenge som nødvendig for å levere tjenesten, oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter og håndheve våre avtaler.

Direkte markedsføring

Når du har gitt oss din epostadresse kan vi benytte den til salgsfremmende aktiviteter, bonusprogrammer, dele den med markedsføringspartnere eller selv benytte den til oppdateringer, tilbud og kampanjer. Vi er forpliktet til å anerkjenne ditt privatliv. Vi gir deg derfor her noen enkle verktøy til å avstå fra å motta eposttilbud fra oss og våre samarbeidspartnere. Klikk på ”unsubscribe” linken nederst i en hver epost som vi sender deg. Merk at det kan ta opptil 14 dager før vi kan behandle din forespørsel.

Selv om du har bedt om ikke å motta reklame, kan vi sende deg viktig informasjon uten at du har muligheten til å velge dem bort. Dette inkluderer; beskjeder fra kundeservice, administrative meldinger og undersøkelser.

Endringer i din registreringskonto eller valg om ikke å motta reklame kun vil påvirke fremtidig kommunikasjon. Har vi gitt din informasjon til tredjepart før endring og oppdatering, vil du måtte endre dine innstillinger hos tredjepart.

Informasjon om mindreårige

Tjenesten vår er ikke beregnet for mindreårige og spesielt ikke for barn under 13 år. Vi vil aldri med viten og vilje samle inn informasjon om mindreårige. Blir vi klar over at en bruker er under 18 år, vil vi fjerne informasjonen om brukeren fra våre filer. Vi kan når som helst be om aldersbevis for på den måten sikre oss at ingen mindreårige benytter våre tjenester.

Hvordan sikrer vi innsamlet informasjon?

Vi bruker mye tid og krefter på å forbedre og vedlikeholde sikkerheten i våre tjenester. For å motarbeide fremmed bruk av våre brukeres informasjon og sikre denne, benytter vi standard industriprosedyrer og vilkår. Selv vi tar rimelig skritt for å sikre all informasjon, kan vi ikke være ansvarlig for handlinger fra uvedkommende sin tilgang eller misbruk av siden.

Vi gir ingen, direkte eller indirekte  garanti om at vi vil forhindre slik tilgang.

Hvordan kontakte oss?

Opplever du at ditt personvern er behandlet i strid med vår retningslinjer, kan du kontakte oss på info@norsknettcasino.net. Vår personvernansvarlige vil omgående undersøke saken.

Oppdateringer og tillegg

Vi reserverer oss retten til å legge til eller endre våre retningslinjer. Vesentlige endringer og visning av reviderte retningslinjer vil skje umiddelbart og vil vises under ”siste endring” overskriften. Du aksepterer og gir ditt samtykke til endring av vilkår gjennom fortsatt deltagelse i våre kampanjer, bruk av tjenesten og nettstedet. Du sier deg enig i å være bundet av vilkårene og slike endringer.

Språket i våre vilkår

Når vi gir deg en oversettelse av vilkårene fra Engelsk, sier du deg enig i at oversettelsen kun er ment som en tjeneste og at den Engelske utgave av retningslinjene vil styre forholdet mellom oss.

Dersom det det skulle være motsetninger mellom Engelsk og Norsk utgave av retningslinjene, vil den Engelske utgave ha forrang og være den som gjelder.

Hvordan kontakte Oss?

Du kan når som helst kontakte oss på følgende epostadresse: info@norsknettcasino.net.